Siderarco

Filtrare produse

Brand
Curent sudare
Alimentare
Tip echipament
Putere
Diametru
Electrozi bazici premium E48
2.5x300 mm, 200 buc./4 kg
AWS A5.1: E 7018 1H4
EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5
SIDERARCO

6496 Lei

Electrozi bazici premium E48
3.2x450 mm, 120 buc./5,7 kg
AWS A5.1: E 7018 1H4
EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5
SIDERARCO

8163 Lei

Electrozi bazici premium E48
4.0x450 mm, 80 buc./5,5 kg
AWS A5.1: E 7018 1H4
EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5
SIDERARCO

7221 Lei

Electrozi bazici premium E48
5.0x450 mm, 55 buc./6 kg
AWS A5.1: E 7018 1H4
EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5
SIDERARCO

7879 Lei

Electrozi bazici premium E482.0x300 mm, 350 buc./4,3 kg AWS A5.1: E 7018 1H4EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5SIDERARCO

8566 Lei

Electrozi fonta Ghisarc NiFe-55
2.5x300 mm, 2,25 kg VacPac
AWS A5.15: E NiFe - CI7
EN ISO 1071: E C NiFe - Cl 1
SIDERARCO

38163 Lei

Electrozi fonta Ghisarc NiFe-55
3.2x350 mm, 2,75 kg VacPac
AWS A5.15: E NiFe - CI7
EN ISO 1071: E C NiFe - Cl 1
SIDERARCO

44831 Lei

Electrozi fonta Ghisarc NiFe-55
4.0x350 mm, 2,75 kg VacPac
AWS A5.15: E NiFe - CI7
EN ISO 1071: E C NiFe - Cl 1
SIDERARCO

44470 Lei

Electrozi Inoxiarc 18 8 Mn B
3.2x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307 - 15
EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn B 42
SIDERARCO

13181 Lei

Electrozi Inoxiarc 18 8 Mn B
4.0x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307 - 15
EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn B 42
SIDERARCO

12669 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 B
2.5x300 mm, 2 kg VacPac
AWS A5.4: E307-15
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo B 42
SIDERARCO

11293 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 B
3.2x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307-15
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo B 42
SIDERARCO

13648 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 B
4.0x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307-15
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo B 42
SIDERARCO

13510 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 B
5.0x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307-15
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo B 42
SIDERARCO
Electrozi Inoxiarc 307 RB
2.5x300 mm, 2 kg VacPac
AWS A5.4: E307-16
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12
SIDERARCO

11055 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 RB
3.2x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307-16
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12
SIDERARCO

13354 Lei

Electrozi Inoxiarc 307 RB
4.0x350 mm, 2,5 kg VacPac
AWS A5.4: E307-16
EN ISO 3581-A: E 18 9 Mn Mo R 12
SIDERARCO

13110 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 B
2.5x300 mm, 2 kg VacPac
AWS A5.4: E308L-15
EN ISO 3581-A: E 19 9 LB 42
SIDERARCO

10582 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 B
3.2x350 mm, 2.5 kg VacPac
AWS A5.4: E308L-15
EN ISO 3581-A: E 19 9 LB 42
SIDERARCO

1265 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 B
4.0x350 mm, 2.5 kg VacPac
AWS A5.4: E308L-15
EN ISO 3581-A: E 19 9 LB 42
SIDERARCO

12388 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 LR
1.6x300 mm, 1,85 kg VacPac
AWS A5.4: E308-17
EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
SIDERARCO

13460 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 LR
2.0x300 mm, 2 kg VacPac
AWS A5.4: E308-17
EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
SIDERARCO

11255 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 LR
2.5x300 mm, 2,15 kg VacPac
AWS A5.4: E308-17
EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
SIDERARCO

10974 Lei

Electrozi Inoxiarc 308 LR
3.2x350 mm, 2,45 kg VacPac
AWS A5.4: E308-17
EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
SIDERARCO

12110 Lei