Asistență

Garanția produselor

Produsele comercializate de Hanex S.R.L. beneficiază de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Service produse în garanție

În cazul defecțiunilor apărute în perioada de garanție, Hanex SRL asigură reparația gratuit, în cazul în care defecțiunea nu a apărut din culpa utilizatorului.

Vă rugăm să ne contactați telefonic sau pe email pentru orice problemă apărută.

Produsul va fi trimis la service însoţit de descrierea defectului reclamat precum şi de copii ale documentelor de achiziţie – factură și certificat de garanţie.

Timpul de nefuncţionare prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie. Acest interval de timp se consideră din momentul preluării în service și până la predarea efectivă a produsului către consumator. 

 

Returul produselor

Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanță,  prin notificare scrisă, trimisă comerciantului, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, singurele costuri ale consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Condiții de returnare

Produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale care l-au însoţit. Nu se acceptă returul produselor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate sau care au fost deteriorate de către client: urme de uzură sau folosire, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice/ electrice.

Contravaloarea produsului se va returna după verificarea produsului prin ordin de plată sau numerar (prin curier), în termen de maximum 30 de zile de la recepționarea acestuia.

Sunt exceptate de la returnare orice tip de materiale de adaos cu ambalajul desfăcut (electrozi, sârmă, flux, etc).

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI Black Friday 2022

1.Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2022” este organizată de Hanex SRL, cu sediul social in Bucureşti, strada Herta nr. 8, sector 2, cod de înregistrare fiscală RO12765 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10429/1991, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 11 – 13 noiembrie 2022 în magazinul online aflat pe site-ul www.hanex.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3.Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt produsele semnalizate cu eticheta BLACK FRIDAY, cuprinse in categoria cu aceeași denumire.

Nu face obiectul acestei campanii nici un produs care nu poarta eticheta BLACK FRIDAY.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza oricărui client al Hanex SRL, persoane fizice şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România.

Prin participarea în campania “Black Friday 2022”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie a unui produs semnalizat, în perioada campaniei, prin platforma online de pe site-ul www.hanex.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Hanex SRL care achiziţionează produse în perioada campaniei vor beneficia de reduceri marcate corespunzător prin afişarea preţurilor reduse.
Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

Se pot cumula în aceeaşi comandă mai multe produse aflate in promoția de Black Friday. Reducerile din cadrul campaniei Black Friday nu se cumuleaza cu alte reduceri semnalizate  pe site-ul Hanex.ro.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a www.hanex.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare setat de către Vânzător pentru acea perioada, sau in cazul in care vânzările depășesc stocul real al unui produs, Vânzătorul isi aloca dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

  1. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

  1. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

  1. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.hanex.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

 

logo

S.C. HANEX S.R.L.

RO12765 | J40/10429/1991

Program showroom

Luni - Vineri | 08:30 - 17:30

ABONARE NEWSLETTER

Noutăți și promoții direct pe email

URMĂREȘTE